HUSORDEN & ALTAN HUSORDEN

 HUSORDEN

Henstilling af genstande f.eks. byggematerialer, affald, stiger, møbler o.s.v. på trapper og i opgange er ikke tilladt, undtaget er barnevogne og klapvogne.

Af hensyn til udsigten og brandfaren må storskrald fra din/jeres lejlighed ikke hensættes i gården, men skal opbevares hos dig, indtil du får det transporteret til en affaldsplads.

Foder til dyr må ikke hensættes på trapper, gange, i gården eller udkastes fra vinduer.

Cigaretskod og affald må ikke udkastes fra vinduer. Derudover er det heller ikke tilladt at aske cigaretter ud af vinduerne. Brug et askebæger.
Rygning er ikke tilladt på foreningens indendørs fællesarealer.

Port, yderdøre samt branddøre skal altid holdes låst. Ellers øges risikoen for indbrud i lejlighederne og tyveri
af cykler m.m. fra gården.

Tag – og kvistvinduer samt vinduer i opgangene skal holdes lukket, da der ellers er fare for, at de blæser op og ødelægges.

Cykler og knallerter må ikke henstilles i port eller opgang. Knallerter må ikke startes i gården.

Vær opmærksom på ikke at lukke folk ind i opgangen, der ikke har lovligt ærinde.

Inviterer du til fest og der derfor vil være mere støj end normalt i gård eller lejlighed, skal naboerne i den pågældende opgang og naboopgangene gøres opmærksom på dette ved opslag. Dette skal gøres i god tid og med kontaktoplysninger. Ved høj musik skal vinduer og altandøre holdes lukkede.

Brug af musik, lydanlæg, musikinstrumenter og lignende skal ske med hensyntagen til de øvrige beboere. I hverdage kun mellem kl. 7 og 21. I weekenden fra kl. 10 til 24.

Støjende håndværksarbejde må kun finde sted mellem kl. 7 og kl. 20 på hverdage, og mellem kl. 10 og kl. 20 i weekenden.

Vinduer må kun males udvendigt efter bestyrelsens anvisninger.

Lejlighederne skal være opvarmet om vinteren.

Hunde må ikke luftes i gårdene.

Ved fraflytning bliver der tilbageholdt kr. 3000,- til dækning af rydning af kælder/loftsrum. Beløbet tilbagebetales, hvis du/I gør det selv.

Hvis en beboer gentagne gange overtræder husordenen trods mundtlig og skriftlig påmindelse fra bestyrelsen, kan pågældende ekskluderes fra andelsboligforeningen.

ALTAN HUSORDEN

Altanregler
Brug af altanen må ikke overskride andres tålegrænse. Tag derfor hensyn til naboer, over- og underboer, både hvad angår støj, belysning, røg, vanding osv.

Altanen er ikke et pulterkammer. Opmagasinering af møbler, flyttekasser, ølkasser, cykler o. lign. er derfor ikke tilladt.

Det er tilladt at tørre tøj inden for altanens areal, og fortrinsvis under rækværkets højde. Dyner, tæpper og lignende rystes inden for altanen areal og ikke ud over rækværket.

Det er ikke tilladt at bore i facaden, dvs. det er ikke tilladt at hænge paraboler eller markiser op. Ligesom det ikke er tilladt at hænge lamper, reoler eller lign. på facaden.

Lamper skal være godkendt til udendørsbrug. De skal lyse nedad. Undgå belysning og blinkende eller stærkt lys, der generer andre andelshavere.

Det er ikke tilladt at lægge foder på altanerne for at undgå gener med fugle og rotter.
Rygning på altaner er alene tilladt, når det ikke er til gene for de øvrige beboere.

Cigaretskod må ikkekastes ud fra altanerne.
Af sikkerhedsmæssige hensyn, må der ikke affyres fyrværkeri fra altanerne.

Altan- og blomsterkasser skal være forsvarligt spændt fast, så de ikke kan falde/flyve ned. Ved vanding og rengøring tages der hensyn til underbo.

Det er ikke tilladt at male altanen. Gulvbelægning oven på betongulvet (f.eks. træfliser) skal ligge løst og skal kunne fjernes igen uden beskadigelse af betongulvet.

Der må ikke spilles musik på altanerne eller for åben altandør, og der skal vises almindelig hensyn til naboerne især efter kl. 22. Ved fester skal altandøren holdes lukket.

Bestyrelsen

Kontakt:

Bestyrelsen
Mail: bestyrelsen@ab66-70.dk

Vicevært
Mail: morten@ab66-70.dk
Telefon: 29170114