Køb og salg af andelsbolig


 

SALG
Proceduren for salget af din andelsbolig følger en nøje fastlagt proces

Hvis du har planer om at sælge din andelsbolig, er det påkrævet at meddele bestyrelsen om din intention ved at sende en mail til bestyrelsen@ab66-70.dk. Det anbefales at give besked mindst fire måneder før salget eller tidligere, da salgsprocessen er omfattende og tidskrævende. Det er også vigtigt at tage højde for kommende køberes behov for at opsige deres nuværende bolig og derfor få tilstrækkelig varsel.


Teknisk Gennemgang:
For det første kræves det, at din lejlighed gennemgår en omhyggelig teknisk inspektion af dens VVS- og elektriske installationer. Denne inspektion udføres af de håndværkere, som andelsforeningen har indgået samarbejde med. Formålet er at sikre en ensartet og omfattende vurdering af boligens tekniske tilstand. Eventuelle fejl og mangler, som konstateres under disse inspektioner, skal korrigeres inden overdragelsen. Denne praksis er afgørende, da det er blevet observeret, at nye ejere undertiden forsømmer at udbedre sådanne problemer efter overtagelsen, selvom det er afgørende af juridiske og sikkerhedsmæssige årsager, såsom potentielle brandrisici.
 
Kontaktinformation til Håndværkere:
Kontaktinformation til de håndværkere, som andelsforeningen har tilknyttet til udførelsen af disse tekniske inspektioner, er angivet nederst i dette brev. Det er dit ansvar at arrangere og betale for VVS- og el-inspektionerne af din boligs installationer.

Uafhængig Vurdering:
Efter den tekniske gennemgang skal din andelsbolig vurderes af en uafhængig konsulent fra et vurderingsfirma, som andelsforeningen benytter til at bedømme lejlighedens generelle tilstand. Du er også ansvarlig for omkostningerne ved denne vurdering.

Salg og Besigtigelse:
Når vurderingsrapporten er blevet udarbejdet, og den tekniske inspektion er afsluttet, vil din andelsbolig blive annonceret til salg gennem Waitly.dk, vores venteliste samarbejdspartner. Potentielle købere vil have mulighed for at besigtige ejendommen. Som sælger skal du organisere mindst to til tre åbent hus-arrangementer, hver af 30 minutters varighed. Under disse arrangementer vil et bestyrelsesmedlem være til stede for at besvare eventuelle spørgsmål om andelsforeningen og lejligheden. Det er også dit ansvar at fastsætte datoer og tidspunkter for disse arrangementer, for eksempel to hverdagsaftener og en søndag.
De pågældende datoer skal du orientere bestyrelsen om, før lejligheden kan blive sat til salg gennem vores venteliste samarbejdspartner.

Kontrakt og Afslutning:
Når interesserede købere har meldt sig via vores samarbejdspartner på ventelisten, vil der blive udarbejdet en formel købs- og salgskontrakt. Når denne kontrakt er underskrevet af begge parter, og betalingen for lejligheden er blevet modtaget, vil salget blive gennemført og ejendomsretten overført til den nye ejer.

Vi beder dig om at følge denne procedure nøje for at sikre en retfærdig og gennemsigtig proces for salget af din andelsbolig. Har du yderligere spørgsmål eller brug for assistance, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Kontakt information til andelsforeningens håndværkere
Elektriker:
Christian Petersen
70272820 / 27 28 71 70‬

VVS:
Kim Breil
‭20 61 61 41‬

KØB
Proceduren for køb af en andelsbolig følger en nøje fastlagt proces

Nedenfor præsenteres proceduren for erhvervelse af en andelsbolig i A/B Nørrebrogade 66-70:

Forhåndsgodkendelse fra Banken:
Som det første skridt i købsprocessen skal du opnå forhåndsgodkendelse fra din bank til købet af en andelslejlighed. Dette trin er essentielt af flere årsager, herunder at det effektiviserer både købs- og salgsprocessen samt sikrer, at du på forhånd har den nødvendige økonomiske kapacitet til at erhverve en andelsbolig.

Interesse og Legitimationskrav:
- Når du har givet udtryk for din interesse for at erhverve en andelsbolig og har modtaget et tilbud om en bolig gennem vores eksterne venteliste-partner, er det nødvendigt at sende en kopi af gyldig billedlegitimation og sygesikringskort til andelsforeningens administrator, Hanne Strate (e-mail: hs@admfirmaet.dk). Herefter vil hun udarbejde en formel købskontrakt, som skal underskrives af både
køber og sælger.

Kontraktunderskrift og Betaling:
Efter købskontrakten er blevet underskrevet af begge parter og købssummen er blevet indbetalt, vil bestyrelsen i andelsforeningen informere dig om datoen for overdragelsen af nøglerne til din andelsbolig.
 
Vi beder dig følge denne procedure omhyggeligt for at sikre en korrekt og retfærdig købsproces for din andelsbolig. Hvis du har yderligere spørgsmål eller behøver bistand, er du velkommen til at kontakte os.